Vi planlegger kull til våren 2021 med Rå

Vi håper på et kull på V. Eskedal D-YR Rå til våren 2021 om alt går bra.

Jeg satser på at begge foreldre vil være av de beste jaktlinjer, premierte, HD/AD frie og øyelyst fri.  Valpene vil ved arv, ikke være disponert for følgende arvelige sykdommer:  PRA, CNM, EIC og SD2

Dette kullet vil tilfredstille retrieverklubbens krav til avl på labrador.

Pga. stor pågang så er det kun aktuelt å selge eventuelle valper til:

  • Politiet/ tollvesenet,
  • Redningstjenesten,
  • jaktfolk, som vil jobbe mot en premiering på hunden,
  • andre som vil konkurrere innen bruks, lydighet eller agility.

Dere andre bør ta kontakt med andre oppdrettere.

Se forøvrig Valp - betingelser