Planlagte kull 2022

Vi planlegger to kull i 2022!
-----------------------------------------
Kull H  i mars 2022, levering i mai(foreløpig plan).
Det blir en spennende kombinasjon mellom Blackthorn Ekko og V.Eskedals E-YR Arya.
 
Ekko er en flott hannhund etter velmeriterte linjer som har gjordt det bra innen retrieverjakt(se lenker for mer info).  Han er også testet fri for Stargardt.
 
Vi forventer hunder med høy jaktlyst og markeringsevne, samtidig som de er førermyke og miljøsterke.  Det blir sorte valper i dette kullet (og kanskje noen gule.)
 -------------------------------------

Kull I (høst 2022) blir mellom DKBRCH DKJCH Lockthorn Zippo Stoney og Vestre Eskedal's Rå.  Stoney er en fantastisk jakthund med veldig bra stamme og faktisk far til Arya, så han har vi brukt på et tidligere kull og det er vi veldig fornøyde med.

I dette kullet blir det bare sorte valper.  

------------------------------------------------------

Les mer om alle foreldrene under linkene.

Alle foreldrene i begge kulla er premierte i jakt og er fri for HD/AD og fri for PRA, SD2, EIC, CNM.

pga.stor pågang så er det bare aktuelt å selge eventuelle valper til de med klare mål som:

  • jaktfolk, som også ønsker en premiering på hunden,
  • andre som vil konkurrere på et visst nivå innen bruks, lydighet e.l.
  • Godkjenning innen NRH/ Politiet/ tollvesenet,

Se også Valp - betingelser  Vi ønsker at alle henvendelser ang. valper skjer i første omgang på mail.

Våre kull vil tilfredstille retrieverklubbens krav til avl på labrador.

Du finner oss ikke på NRK sin oppdretterlister på nettet, vi valgte å ikke stå der, pga.for mange henvendelser fra de som kun ønsker en turkompis og familiemedlem.  

Ekko Arya stamtavle

Fiktivt kull vår 2022

Rå og Stoney fiktiv stamtavle

Fiktivt kull høst 2022