24. jan, 2019

Kenneltreff 27.-28.april

For de som har hund fra oss og de kommende valpekjøperne.  Og ja YR er drektig, men mye kan enda skje.....